Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

środa, 12 października 2016

Spotkanie dla laureatów tegorocznej edycji „Działaj Lokalnie” w powiecie mikołowskim i pszczyński

10 października 2016 roku w siedzibie stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju- Afiliowanego Ośrodka Działaj Lokalnie – odbyło się spotkanie laureatów konkursu „Działaj Lokalnie” organizowanego w powiecie mikołowskim i pszczyńskim.
Podczas spotkania Pan Piotr Bańczyk – Prezes stowarzyszenia wraz z Panią Marią Kamyk – Wiceprezes oraz koordynatorką konkursu „Działaj Lokalnie” wręczyli drobne upominki wszystkim organizacjom, które otrzymały granty na realizację lokalnych projektów, a przedstawiciele poszczególnych laureatów zapoznali obecnych z założeniami wszystkich projektów realizowanych w ramach konkursu.

wtorek, 27 września 2016

Wyniki uzupełniającego naboru wniosków w konkursie "Działaj Lokalnie"


26 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej w konkursie „Działaj Lokalnie IX” organizowanym w powiecie mikołowskim i pszczyńskim przez Centrum Społecznego Rozwoju- Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie.
Członkowie Lokalnej Komisji Grantowej dokonali oceny merytorycznej wniosków złożonych w naborze uzupełniającym, trwającym w okresie od 24 sierpnia do 23 września 2016 roku.

sobota, 3 września 2016

Centrum Społecznego Rozwoju rozpoczyna rekrutację uczestników projektu „SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim"

Centrum Społecznego Rozwoju wraz z Pszczyńską Organizacją Współpracy, Ekspresji i Rozwoju serdecznie zapraszają niepełnosprawnych mieszkańców powiatu mikołowskiego do udziału w projekcie pt.: "SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim”. 

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z warsztatów aktywizacyjnych z zakresu umiejętności społecznych, treningu motywacyjnego i radzenia sobie z negatywnymi emocjami, indywidualnego doradztwa zawodowego i konsultacji psychologicznych, wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej, szkoleń zawodowych, trenera pracy oraz pośrednika pracy, 6- miesięcznych staży lub wolontariatu.

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie  10 osób, spośród osób spełniających łącznie następujące warunki:
  • są bierne zawodowo i pozostają bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne) i są w wieku aktywności zawodowej (w przypadku kobiet: 18-60 lat, w przypadku mężczyzn: 18-67 lat);
  • są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność (w świetle przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) a także osób z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego) i są w stanie przedłożyć aktualne orzeczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej; 
  • zamieszkują na obszarze powiatu pszczyńskiego lub powiatu mikołowskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z założeniami projektu i konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego, w odpowiedzi na który realizowany jest projekt; 
  • posiadają wykształcenie co najmniej podstawowe i brak im odpowiednich kwalifikacji zawodowych; 
  • w chwili przystąpienia do projektu znajdują się w sytuacji zdrowotnej pozwalającej na udział we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu, w tym podjęcie stażu/wolontariatu i późniejsze wykonywanie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (wymiar czasu pracy określany jest zgodnie z przepisami prawa krajowego).
Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu, należy dostarczyć prawidłowo wypełniony formularz rekrutacyjny do biura projektu, mieszczącego się w Łaziskach Górnych, przy ulicy Kościelnej 4a do dnia 22 września 2016 roku.

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczono w Regulaminie projektu.

Do pobrania: