Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

wtorek, 21 lutego 2017

Zapytanie ofertowe na prowadzenie szkoleń zawodowych z dnia 21.02.2017 r.


Dotyczące przeprowadzenia szkoleń zawodowych, w związku z realizacją projektu pn. „SKILLS – skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim” w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Do pobrania:
  1. Zapytanie ofertowe szkolenia zawodowe wraz z załącznikami 

piątek, 17 lutego 2017

Wernisaż Mariusza Urbanka pt.: "Życie kołem się toczy"

W miniony poniedziałek uczestniczyliśmy w wyjątkowym wydarzeniu, w wernisażu zdjęć pt.: "Życie kołem się toczy". Bohaterem wieczoru był Mariusz Urbanek, dla którego rower (a właściwie koło) stał się narzędziem rehabilitacji i włączania w życie społeczne. Dzięki rowerowi Mariusz dociera w miejsca, o których zobaczeniu większość osób, dotkniętych tak jak on porażeniem mózgowych, może tylko marzyć. Mariusz na swoich 3 kołach podróżował po beskidzkich szczytach, bałtyckich plażach i chodnikach kopalni. Stała aktywność daje mu nie tylko formę, ale przede wszystkim jest dla niego rehabilitacją połączoną z pasją.

Centrum Społecznego Rozwoju wspiera zbiórkę pieniędzy dla Mariusza w ramach zbierania 1% podatku oraz darowizn z dopiskiem "Rehabilitacja Mariusza".