Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

Witamy na stronie Centrum Społecznego Rozwoju

czwartek, 19 stycznia 2017

Wizyta wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego w Piekarni w Gardawicach

W dniu 17 stycznia 2017 roku podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego w Orzeszu prowadzonej przez stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju we współpracy z Fundacją Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży odwiedzili Piekarnię Pana Wojciecha Kowalskiego w Orzeszu- Gardawicach.

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Centrum Społecznego Rozwoju kontynuuje prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Orzeszu

Od dnia 01 stycznia 2017 roku stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju we współpracy z Fundacją Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży kontynuuje prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego z uwzględnieniem elementów profilaktyki uzależnień, w ramach zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017”.

piątek, 16 grudnia 2016

Rekrutacja do projektu pt.: "Pewnie na rynku pracy" - serdecznie zapraszamy!

W dniach od 4 do 18 stycznia 2017 roku prowadzony będzie nabór uczestników do projektu pt.:  „Pewnie na rynku pracy”, realizowanego przez stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie. Celem projektu jest zwiększenie potencjału prozatrudnieniowego, aktywności zawodowej oraz rozwinięcie i wzmocnienie kompetencji związanych z efektywnym poruszaniem się po rynku pracy osób powyżej 29 roku życia. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu pszczyńskiego w wieku powyżej 29 r.ż.
Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z różnych form wsparcia, między innymi z:
  • warsztatów aktywizacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego;
  • treningu umiejętności i kompetencji społecznych;
  • warsztatów z zakresu równości szans i niedyskryminacji;
  • indywidualnego wsparcia zawodowego;
  • indywidualnych konsultacji psychologicznych;
  • indywidualnego pośrednictwo pracy -  w trakcie udziału uczestnika w projekcie;
  • wsparcia opiekuna motywacyjnego - w trakcie udziału uczestnika w projekcie;
  • kursów kwalifikacyjnych;
oraz z jednej z poniższych form aktywizacji zawodowej:
  • staży zawodowych przy wsparciu trenera pracy;
  • prac interwencyjnych przy wsparciu trenera pracy.

Wszelkie informacje dotyczące naboru: regulamin naboru, formularze rekrutacyjne, zasady uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie http://pszczyna.praca.gov.pl/ oraz http://www.csr.biz.pl/

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe (Formularz rekrutacyjny) oraz złożyć je w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie (ul. Dworcowa 23, 44-200 Pszczyna) lub Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych (ul. Kościelna 4a, 43-170 Łaziska Górne).

Do pobrania: