WEŹ UDZIAŁ W "DZIAŁAJ LOKALNIE" I ZREALIZUJ PROJEKT W TWOIM MIEŚCIE

wtorek, 14 czerwca 2016

Międzynarodowa konferencja pt.: "Metody i techniki diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży stosowanych w krajach europejskich"


Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pt.: Metody i techniki diagnozy potencjału zawodowego i predyspozycji młodzieży stosowanych w krajach europejskich organizowanej przez stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju wraz z Wydziałem Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach w dniu 24 czerwca 2015 roku w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Uniwersytetu SWPS przy ul. Techników 9 w Katowicach.

W konferencji udział wezmą praktycy oraz zespoły projektowe zagranicznych partnerów, na co dzień zajmujący się edukacją pozaformalną i doradztwem zawodowym młodzieży. Zapoznamy Państwa z zagadnieniami innowacyjnych metod i technik diagnozy potencjału zawodowego młodych ludzi; nowych trendów w badaniach kompetencji i zainteresowań; badań partycypacyjnych w społecznościach szkolnych, a także międzynarodowego podejścia w palących kwestiach bezrobocia i emigracji, czy tzw. młodzieży NEET.

środa, 8 czerwca 2016

CSR i ROWES na Festiwalu Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Mikołowie


W sobotę, 4 czerwca 2016 roku, zespół stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju i Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej uczestniczył w Festiwalu Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, organizowanym na mikołowskim rynku przez Urząd Miasta Mikołowa.

poniedziałek, 30 maja 2016

Seminarium międzysektorowe nt.: „Wspieranie realizacji inicjatyw społecznych w Powiecie Pszczyńskim” za nami

W dniu 24 maja w Sali sesyjnej starostwa powiatowego w Pszczynie odbyło się organizowane przez  Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej i Lokalną Grupę Działania „Ziemia Pszczyńska” seminarium: Wspieranie realizacji inicjatyw społecznych w Powiecie Pszczyńskim

Seminarium otworzył starosta pszczyński Paweł Sadza. Podkreślił jego osobiste zaangażowanie w działania związane z organizacjami pozarządowymi. Wskazał, iż ona sam „wywodzi” się z trzeciego sektora. Przełomowym punktem wypowiedzi starosty była zapowiedź powołania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych, która spotkała się z entuzjazmem zgromadzonych. Następnie wygłaszane były wykłady dotyczące sposobów wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, jak również ogólnego wsparcia dla organizacji pozarządowych.